Mình là DELIVINDOR, mình đến thế giới này để giới thiệu các sản phẩm nội thất đẹp đến với mọi người đó.

Delivindor tại Vifa Gu (16-19/5 2019)

Workshop at ĐH Tôn Đức Thắng (2018)

Workshop at ĐH Văn Lang (2018)

Workshop at ĐH Hoa Sen (2017)

 

Create Your Room