Home / All Room / Bed Room / Mid century bedroom

Mid century bedroom by Thao Ho Home

169
Add to collection

31,780,000 VNĐ

Categories:

Tag: #delivindor #thaohofurniture

Product Description

IMAGE PRODUCT’S NAME DIMENSION MATERIAL DESCRIPTION DELIVERY QUANTITY PRICE
Acacia Fabric Cushy 29
Cushy 29
W x H x L 15 day 1 500,000 VNĐ
1 W x H x L 1 500 VNĐ
Mila Dining Chair
CH 02
W x H x L
49 x 54 x 90 mm
Gỗ Cốc Đá Ghế ăn Mila Dining Chair.
Chất liệu: Gỗ Cốc Đá, hoàn thiện PU trong mờ.
3 day 1 1,679,000 VNĐ
Trinity Bed
BD 03
W x H x L
209,5 x 169 x 110 mm
Gỗ Sến Đỏ – PU Giường ngủ style Mid Century.
Chất liệu gỗ Sến Đỏ, hoàn thiện PU trong mờ.
3 day 1 21,600,000 VNĐ
Đèn Tuổi 18
VNC0014
W x H x L
750 x 750 x 750 mm
veneer 7 day 1 8,000,000 VNĐ
1
1
W x H x L 7 day 1 500 VNĐ
1 W x H x L 2 0 VNĐ
Giỏ mây
MR1001-N
W x H x L
450 x 450 x 435 mm
rattan Giá liên hệ 3 day 1 0 VNĐ
image Library Pic 0
image Copy Library Pic 0
image Library Pic 0
image Library Pic 0
image Copy Library Pic 0
image Library Pic 0
SUM 31,780,000 VND