Home / All Room / Bed Room / Curator 9102

Curator 9102 by curator9102

424
Add to collection

37,000,000 VNĐ

Categories: ,

Tag: #curator9102

Product Description

IMAGE PRODUCT’S NAME DIMENSION MATERIAL DESCRIPTION DELIVERY QUANTITY PRICE
CPW 172 W x H x L PRE ORDER day 1 VNĐ
Dulux 50 GG 09 189
50 GG 09 189
W x H x L 2 day 1 100,000 VNĐ
Bàn góc ROSKI ET 54 W x H x L
5400 x 5400 x 4200 mm
MDF / gỗ sồi 1 3,100,000 VNĐ
CHÚC Giường
CHÚC Giường
W x H x L
2100 x 1600 x 1050 mm
Gỗ tự nhiên Ash, MDF, nệm bọc vải, sơn gốc nước. 30 day 1 18,900,000 VNĐ
CHÂU Aimchair
CHÂU Aimchair
W x H x L
680 x 700 x 700 mm
Gỗ tự nhiên Ash, nệm bọc vải, sơn gốc nước Màu: Xanh lá 30 day 1 7,900,000 VNĐ
Texture pendant
Texture pendant
W x H x L
48 x 40 mm
Cord colour: white Lamp: white giá tiền mang tính tham khảo 7 day 1 7,000,000 VNĐ
SUM 37,000,000 VND