Home / All Room / Kid Room / Funny Color Kid Room

Funny Color Kid Room by Mai Tram

137
Add to collection

24,395,000 VNĐ

Categories:

Description:

I love colors.

Product Description

IMAGE PRODUCT’S NAME DIMENSION MATERIAL DESCRIPTION DELIVERY QUANTITY PRICE
EDETAN 41 W x H x L
450 x 410 mm
oak wood Màu sắc: Charcoal, sáng sồi 1 4,000,000 VNĐ
Texture pendant
Texture pendant
W x H x L
48 x 40 mm
Cord colour: white Lamp: white giá tiền mang tính tham khảo 7 day 1 7,000,000 VNĐ
Wooden Clock on wall
CLOCK DHO 84
W x H x L
25 x 425 x 250 mm
Oak Solid Wood Made in Vietnam 1 1,270,000 VNĐ
Thảm TETRIS W x H x L
2400 x 1700 mm
100% wool Thảm Linie Design được chế tác bởi các nhà thiết kế Đan Mạch nổi tiếng và được đan thủ công bởi n… 1 11,000,000 VNĐ
Túi vải giấy nâu W x H x L 1 120,000 VNĐ
BED KID 02
BED-NO.02
W x H x L
1490 x 990 x 1510 mm
Gỗ thông Đặt theo kích thước yêu cầu và màu sắc lựa chọn 10 day 1 0 VNĐ
Chậu thông minh (M) trắng W x H x L 1 345,000 VNĐ
VÅRLÖK Cushion W x H x L
500 x 500 mm
1 330,000 VNĐ
KLIPPÖRT Cushion W x H x L
500 x 500 mm
1 330,000 VNĐ
SUM 24,395,000 VND