Home / All Room / Working Room / Góc đọc sách

Góc đọc sách by Mai Tram

180
Add to collection

Product Description

IMAGE PRODUCT’S NAME DIMENSION MATERIAL DESCRIPTION DELIVERY QUANTITY PRICE
blue white 006 W x H x L
200 x 200 mm
Pre-Order day 2 0 VNĐ
DANUBE W x H x L
750 x 1600 x 2400 mm
oak wood 1 3,450,000 VNĐ
Kanatana Rocker W x H x L
80 x 62 x 82 mm
Gỗ Sến Đỏ Ghế sofa Kanatana Rocker gỗ Sến Đỏ, hoàn thiện PU trong mờ, bọc nệm bàng vải bố. 01 bộ gồm 01 ghế… 7 day 1 5,550,000 VNĐ
Zola console
Zola console
W x H x L
1250 x 400 x 760 mm
in raw oak top and steel white/black powder coat leg sizes available: 125 x 40 x 76, 150 x 45 x 76 cm 7 day 1 8,000,000 VNĐ
SUM 17,000,000 VND