Home / All Room / Kid Room / kid room

kid room by Chic by Trang

161
Add to collection

22,999,000 VNĐ

Categories:

Tag: #curator9102 #delivindor

Product Description

IMAGE PRODUCT’S NAME DIMENSION MATERIAL DESCRIPTION DELIVERY QUANTITY PRICE
Tít Bed W x H x L
2050 x 1050 x 900 mm
Gỗ Ash, MDF chống ẩm, vải bọc nệm, sơn gốc nước W1050 – D2050 – H900
for Mattress W1000 – D2000
Gỗ Ash, MDF chống ẩm, vải bọc nệm, sơn gốc nước
30 day 1 11,900,000 VNĐ
ĐÔNG – GHẾ TRẺ EM
BT-C02
W x H x L
400 x 340 x 620 mm
Gỗ Ash, MDF chống ẩm, sơn gốc nước W340 – D400 – H620
Gỗ Ash, MDF chống ẩm, sơn gốc nước
30 day 2 1,600,000 VNĐ
GIÁ – TỦ SÁCH
BT-S0
W x H x L
300 x 500 x 450 mm
Gỗ Ash, MDF chống ẩm, veneer, sơn gốc nước W500 – D300 – H450
Gỗ Ash, MDF chống ẩm, veneer, sơn gốc nước
30 day 1 3,600,000 VNĐ
Bàn chơi chữ A 3D max.ZIP
CA-T02
W x H x L
700 x 700 x 630 mm
Gỗ Ash, sơn gốc nước W700 – D700 – H630
Gỗ Ash, sơn gốc nước
30 day 1 4,100,000 VNĐ
Vỏ gối RIMINI
1072266
W x H x L
450 x 450 mm
Cotton – Màu vàng, trắng Printed pattern, piping surrounded 1 199,000 VNĐ
image Library Pic 0
image Library Pic 0
image Library Pic 0
image Library Pic 0
SUM 22,999,000 VND