Home / All Room / Kid Room / kid room

kid room by Chic by Trang

270
Add to collection

Free!

Categories: ,

Tag: #curator9102 #delivindor

Product Description

IMAGE PRODUCT’S NAME DIMENSION MATERIAL DESCRIPTION DELIVERY QUANTITY PRICE
TỦ ÁO QUẦN W x H x L
500 x 720 x 1600 mm
Gỗ Ash, MDF chống ẩm, sơn gốc nước W720 – D500 – H1600
Gỗ Ash, MDF chống ẩm, sơn gốc nước
30 day 1 0 VNĐ
Tủ đầu giường chữ A
CA-S03
W x H x L
400 x 450 x 440 mm
Gỗ Ash, MDF chống ẩm, sơn gốc nước W450 – D400 – H440
Gỗ Ash, MDF chống ẩm, sơn gốc nước
30 day 1 0 VNĐ
BED KID 02
BED-NO.02
W x H x L
1490 x 990 x 1510 mm
Gỗ thông Đặt theo kích thước yêu cầu và màu sắc lựa chọn 10 day 1 0 VNĐ
TÁI – BẢNG ĐEN
BT-W01
W x H x L
500 x 800 x 1000 mm
Gỗ Ash, MDF chống ẩm, sơn gốc nước W800 – D500 – H1000
Gỗ Ash, MDF chống ẩm, sơn gốc nước
30 day 1 0 VNĐ
image Library Pic 0
image Library Pic 0
image 1 0
SUM 0 VND