Home / All Room / Living room / No 12

No 12 by Chic by Trang

152
Add to collection

17,700,000 VNĐ

Categories:

Product Description

IMAGE PRODUCT’S NAME DIMENSION MATERIAL DESCRIPTION DELIVERY QUANTITY PRICE
FLYNN
1439-002-131
W x H x L
840 x 1500 x 860 mm
131 – Sunday Dusty Rose Flynn
Flynn 2-seater sofa is a small sofa with soft shapes and angled wooden legs dressed in the …
60 day 1 11,900,000 VNĐ
Oak block stools
Oak block stools
W x H x L burnt oak and raw oak 7 day 1 5,000,000 VNĐ
Chậu sứ W x H x L
300 x 300 x 300 mm
Màu sắc: trắng
Chiều cao cây: 25cm-30cm
1 350,000 VNĐ
CIRCLE CUSHION
CUS-NO.02C
W x H x L
500 x 100 mm
Vải kết hợp nhiều lớp gòn lông vũ nhân tạo Có thể đặt theo màu và size khách hau tùy vảo sở thích bạn chọn 7 day 1 450,000 VNĐ
SUM 17,700,000 VND