Home / All Room / Living room / No 9

No 9 by Chic by Trang

174
Add to collection

87,300,000 VNĐ

Categories:

Tag: #cerubo #corel #wondelbo

Product Description

IMAGE PRODUCT’S NAME DIMENSION MATERIAL DESCRIPTION DELIVERY QUANTITY PRICE
Fushion 018-oak
Fushion 018-oak
W x H x L Oak solic wool Set dining table
Dinning table
4 chair
7 s day 1 35,000,000 VNĐ
Palencia rug
Palencia rug
W x H x L
2400 x 1700 mm
giá tiền mang tính tham khảo 7 day 1 15,000,000 VNĐ
EDGE V.2 W x H x L
1600 x 2600 mm
Fabric and steel leg 45 day 1 30,000,000 VNĐ
ROOT COFFEE TABLE
ROOT COFFEE TABLE
W x H x L
350 x 1600 x 350 mm
steel Design by 365° North
giá tiền mang tính tham khảo
30 day 1 7,000,000 VNĐ
CUBE CONCRETE POT ft FIDDLE LEAF FIG W x H x L
150 x 150 x 150 mm
Cube concrete nay đã có thêm size 15×15 và 25×25 trồng được cây siêu to nè.
Cây trong hình là bà…
1 300,000 VNĐ
SUM 87,300,000 VND