Home / All Room / Bed Room / Sinh viên Tôn Đức Thắng

Sinh viên Tôn Đức Thắng by Xuân Hồng

245
Add to collection

21,090,500 VNĐ

Categories:

Product Description

IMAGE PRODUCT’S NAME DIMENSION MATERIAL DESCRIPTION DELIVERY QUANTITY PRICE
THE PLATE – BÀN TRANG ĐIỂM
BB-T05
W x H x L
500 x 900 x 750 mm
Gỗ Ash, MDF veneer, sơn gốc nước W900 – D500 – H750 / MH1180
Gỗ Ash, MDF veneer, sơn gốc nước
30 day 1 9,100,000 VNĐ
KEIKO
1008791
W x H x L
2000 x 1800 x 810 mm
Veneer sồi/Sồi/ MDF Japanese Style 1 9,490,000 VNĐ
BEAN BAG NO.02
BB – NO.02FAC
W x H x L
800 x 750 x 800 mm
Linen facbric có thể tháo vỏ bean bag ra vệ sinh 10 day 1 2,500,000 VNĐ
Tủ quần áo W x H x L Giá SP liên hệ: 0935350628 30 day 1 500 VNĐ
image unnamed (13) 0
image Library Pic 0
image Library Pic 0
image Library Pic 0
SUM 21,090,500 VND