Home / All Room / Working Room / working

working by thanh lê

208
Add to collection

16,410,000 VNĐ

Categories:

Product Description

IMAGE PRODUCT’S NAME DIMENSION MATERIAL DESCRIPTION DELIVERY QUANTITY PRICE
Acacia Fabric Cushy 21
Cushy 21
W x H x L 15 day 1 500,000 VNĐ
Bàn làm việc ABBETVED
3669353
W x H x L
480 x 1200 x 760 mm
Gỗ công nghiệp màu sồi, trắng 3-5 day 1 2,900,000 VNĐ
Tranh Monstera leaves
Tranh Monstera leaves
W x H x L Vải canvas, gỗ thông 3 day 1 220,000 VNĐ
Chậu Ikea Anvandbar nhỏ W x H x L
135 x 190 x 150 mm
Đất đỏ nung Chậu trồng cây bằng đất nung của Ikea với bình chứa nước phía trong giúp nước tự thấm qua thành n… 1 261,000 VNĐ
Wooden Vase 5 W x H x L
27 x 160 mm
Gỗ xà cừ 1 90,000 VNĐ
Đèn treo VILIUS
4932500
W x H x L
310 x 410 mm
Polypropylene trắng 3-5 day 1 1,490,000 VNĐ
4 season shelf W x H x L
410 x 800 x 1500 mm
solic beech wood gia tien mang tinh tham khao 7 day 1 8,000,000 VNĐ
Laundry Basket 010729 W x H x L
350 x 350 x 380 mm
mây D35 x H38/40 cm, Giá: 535.000đ
D25 x H28/30 cm, Giá: 449.000đ
1 449,000 VNĐ
Ghế ăn SEM
3656195
W x H x L
590 x 620 x 800 mm
Lưng nhựa, đệm ngồi, chân gỗ 3-5 day 1 2,500,000 VNĐ
image Library Pic 0
SUM 16,410,000 VND