JYSK


JYSK

About:

JYSK Vietnam là chuỗi bán lẻ quốc tế đến từ Đan Mạch, đem đến " mọi sản phẩm cho ngôi nhà của bạn" với phong cách sống Bắc Âu - Scandinavian Living!
Hiện thị thêm Hiện thị ngắn

Tel: +84 904 636 063 , +84 4 3200 0010

Address: JYSK AEON Long Biên Địa chỉ: Gian hàng T248, Tầng 2 TTTM AEON Long Biên - Số 27 Đường Cổ Linh, Phường Long, Biên, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Web: http://jysk.vn/

add cac thu sau nay
19,900,000 VNĐ
14,900,000 VNĐ
11,900,000 VNĐ
2,900,000 VNĐ
1 VNĐ
4,900,000 VNĐ
3,900,000 VNĐ
1,900,000 VNĐ
3,490,000 VNĐ
690,000 VNĐ
900,000 VNĐ
9,900,000 VNĐ
11,900,000 VNĐ
6,900,000 VNĐ
14,900,000 VNĐ
12,000,000 VNĐ
14,900,000 VNĐ
9,000,000 VNĐ
12,000,000 VNĐ
12,900,000 VNĐ
6,900,000 VNĐ
5,900,000 VNĐ
1,500,000 VNĐ
2,500,000 VNĐ
1,900,000 VNĐ
2,500,000 VNĐ
1,490,000 VNĐ
2,500,000 VNĐ
999,000 VNĐ
1,900,000 VNĐ
2,500,000 VNĐ
2,500,000 VNĐ
4,900,000 VNĐ
2,900,000 VNĐ
7,900,000 VNĐ
3,900,000 VNĐ
1,990,000 VNĐ
3,490,000 VNĐ
2,490,000 VNĐ
1,490,000 VNĐ
100,000 VNĐ
999,000 VNĐ
500 VNĐ
149,000 VNĐ
399,000 VNĐ
399,000 VNĐ
299,000 VNĐ
249,000 VNĐ
299,000 VNĐ
249,000 VNĐ

Create new collection

Edit Collection

Add new product


Upload3d files
VND
  %

Height Width Depth
  days

name product

Height: Width: Depth:

Create Your Room