Thao Ho Home


Thao Ho Home

About:

Thảo Hồ Home Furnishings - "Gắn ngôi nhà với những kỷ niệm"

HOTLINE:  028 7300 1389,
288 Cộng Hòa Phường 13 Quận Tân Bình TP.HCM,
[email protected],
www.thaoho.com.vn

Hiện thị thêm Hiện thị ngắn

Tel: +84 28 7300 1389

Address: 288 Cộng Hoà, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Web: www.thaoho.com.vn

add cac thu sau nay
5,445,000 VNĐ
5,445,000 VNĐ
5,500,000 VNĐ
5,550,000 VNĐ
8,500,000 VNĐ
500 VNĐ
500 VNĐ
500 VNĐ
500 VNĐ
500 VNĐ
500 VNĐ
500 VNĐ
980,000 VNĐ
8,900,000 VNĐ
500 VNĐ
500 VNĐ
8,000,000 VNĐ
500 VNĐ
6,500,000 VNĐ
500 VNĐ
500 VNĐ
500 VNĐ
7,000,000 VNĐ
500 VNĐ
500 VNĐ
500 VNĐ
500 VNĐ
3,400,000 VNĐ
4,600,000 VNĐ
2,890,000 VNĐ
2,300,000 VNĐ
1,459,000 VNĐ
2,500,000 VNĐ
2,012,000 VNĐ
1,679,000 VNĐ
1,714,000 VNĐ
2,000,000 VNĐ
1,782,000 VNĐ
2,000,000 VNĐ
1,800,000 VNĐ
2,080,000 VNĐ
1,940,000 VNĐ
1,800,000 VNĐ
10,400,000 VNĐ
21,600,000 VNĐ

Create new collection

Edit Collection

Add new product


Upload3d files
VND
  %

Height Width Depth
  days

name product

Height: Width: Depth:

Create Your Room